Delphi XE5的移动项目中对象已经是生存期自管理的了

Delphi XE5的移动项目中对象已经是生存期自管理的了
TTest = class
protected
destructor Destroy; override;

public
procedure BeforeDestruction; override;

end;

procedure TTest.BeforeDestruction;
begin
inherited;
ShowMessage(‘TTest.BeforeDestruction’);
end;

destructor TTest.Destroy;
begin
ShowMessage(‘TTest.Destroy’);
inherited Destroy;
end;

测试
procedure TForm5.Button1Click(Sender: TObject);
var
p: TObject;
begin
p := TTest.Create;

end;
然后发现析构函数会自动被调用到.

但是如果你想一套代码Windows,Android,iOS等各个平台都能用,最好在开发的时候加上手工的Free.
也就是说生存期自管理的时候Free函数实际上是空的,什么都没做.而在Windows平台兼容旧的代码必须Free,否则会有内存泄露.
procedure TObject.Free;
begin
// under ARC, this method isn’t actually called since the compiler translates
// the call to be a mere nil assignment to the instance variable, which then calls _InstClear
{$IFNDEF AUTOREFCOUNT}
if Self <> nil then
Destroy;
{$ENDIF}
end;

此条目发表在Delphi, 未分类分类目录。将固定链接加入收藏夹。

Delphi XE5的移动项目中对象已经是生存期自管理的了》有169条回应

 1. siow说:

  这个特性本人很不喜欢

 2. wujingping说:

  苹果的ARC概念比较好,编译前自动加入释放语句。基本还是代码级别的,不是编译器级别,这样更干净。

 3. Pingback引用通告: 43ytr.icu/j/GPoAr

 4. Pingback引用通告: Èãðà ïðåñòîëîâ 8 ñåçîí

 5. Pingback引用通告: 2020-2020-2020

 6. Pingback引用通告: tv onlayn

 7. Pingback引用通告: wwin-tv.com

 8. Pingback引用通告: Video

 9. Pingback引用通告: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 10. Pingback引用通告: Watch TV Shows

 11. Pingback引用通告: Kinokrad 2019 Kinokrad Hd

 12. Pingback引用通告: Kinokrad

 13. Pingback引用通告: filmy-kinokrad

 14. Pingback引用通告: kinokrad-2019

 15. Pingback引用通告: filmy-2019-kinokrad

 16. Pingback引用通告: serial

 17. Pingback引用通告: cerialest.ru

 18. Pingback引用通告: youtube2019.ru

 19. Pingback引用通告: dorama hdrezka

 20. Pingback引用通告: movies hdrezka

 21. Pingback引用通告: HDrezka

 22. Pingback引用通告: kinosmotretonline

 23. Pingback引用通告: LostFilm HD 720

 24. Pingback引用通告: trustedmdstorefy.com

 25. Pingback引用通告: bofilm ñåðèàë

 26. Pingback引用通告: bofilm

 27. Pingback引用通告: 1 seriya

 28. Pingback引用通告: Êîíñóëüòàöèÿ ïñèõîëîãà

 29. Pingback引用通告: topedstoreusa.com

 30. Pingback引用通告: hqcialismht.com

 31. Pingback引用通告: viagramdtrustser.com

 32. Pingback引用通告: 4serial.com

 33. Pingback引用通告: See-Season-1

 34. Pingback引用通告: Evil-Season-1

 35. Pingback引用通告: Evil-Season-2

 36. Pingback引用通告: Evil-Season-3

 37. Pingback引用通告: Evil-Season-4

 38. Pingback引用通告: Dollface-Season-1

 39. Pingback引用通告: Queer-Eye-We-re-in-Japan-Season-1

 40. Pingback引用通告: serial 2020

 41. Pingback引用通告: Dailymotion

 42. Pingback引用通告: Watch+movies+2020

 43. Pingback引用通告: serial-video-film-online

 44. Pingback引用通告: tvrv.ru

 45. Pingback引用通告: 1plus1serial.site

 46. Pingback引用通告: #1plus1

 47. Pingback引用通告: 1plus1

 48. Pingback引用通告: 2020

 49. Pingback引用通告: Watch Movies Online

 50. Pingback引用通告: Film

 51. Pingback引用通告: Film 2020

 52. Pingback引用通告: Film 2021

 53. Pingback引用通告: watch online TV LIVE

 54. Pingback引用通告: human design

 55. Pingback引用通告: DSmlka

 56. Pingback引用通告: viagra online

 57. Pingback引用通告: generic viagra

 58. Pingback引用通告: ¯jak Son³k 2020

 59. Pingback引用通告: generic cialis

 60. Pingback引用通告: cialis 20mg

 61. Pingback引用通告: pobachennya u vegas

 62. Pingback引用通告: strelcov 2020

 63. Pingback引用通告: film t-34

 64. Pingback引用通告: online pharmacy

 65. Pingback引用通告: canadian pharmacy

 66. Pingback引用通告: Beograd film 2020

 67. Pingback引用通告: psiholog online

 68. Pingback引用通告: psixolog

 69. Pingback引用通告: psyhelp_on_line

 70. Pingback引用通告: coronavirus

 71. Pingback引用通告: PSYCHOSOCIAL

 72. Pingback引用通告: rasstanovka hellinger

 73. Pingback引用通告: Cherekasi film 2020

 74. Pingback引用通告: film doktor_liza

 75. Pingback引用通告: djoker film

 76. Pingback引用通告: viagra

 77. Pingback引用通告: t.me/psyhell

 78. Pingback引用通告: Ïñèõîëîã îíëàéí

 79. Pingback引用通告: bitly.com

 80. Pingback引用通告: viagra 100mg

 81. Pingback引用通告: viagra price

 82. Pingback引用通告: viagra generic

 83. Pingback引用通告: viagra coupon

 84. Pingback引用通告: cheap viagra

 85. Pingback引用通告: cialis

 86. Pingback引用通告: cialis coupon

 87. Pingback引用通告: canadian pharmacy cialis

 88. Pingback引用通告: cialis 5mg

 89. Pingback引用通告: rlowcostmd.com

 90. Pingback引用通告: bitly

 91. Pingback引用通告: movies-tekstmovies-tekst

 92. Pingback引用通告: Zemlyane 2005 smotret onlajn

 93. Pingback引用通告: smotret onlajn besplatno v kachestve hd 1080

 94. Pingback引用通告: gusmeasu.com

 95. Pingback引用通告: movies-unhinged-film

 96. Pingback引用通告: malenkie-zhenshhiny-2020

 97. Pingback引用通告: dom 2

 98. Pingback引用通告: zoom-psykholog

 99. Pingback引用通告: zoom-viber-skype

 100. Pingback引用通告: Vratar Galaktiki Film, 2020

 101. Pingback引用通告: Vratar

 102. Pingback引用通告: Cherkassy 2020

 103. Pingback引用通告: chernobyl-hbo-2019-1-sezon

 104. Pingback引用通告: moskva-psiholog

 105. Pingback引用通告: batmanapollo.ru

 106. Pingback引用通告: 323

 107. Pingback引用通告: 525

 108. Pingback引用通告: dom2-ru

 109. Pingback引用通告: Tenet Online

 110. Pingback引用通告: psy psy psy psy

 111. Pingback引用通告: krsmi.ru

 112. Pingback引用通告: like-v.ru

 113. Pingback引用通告: CFOSPUK

 114. Pingback引用通告: MAMprEj

 115. Pingback引用通告: fgu0ygW

 116. Pingback引用通告: batmanapollo

 117. Pingback引用通告: tsoy

 118. Pingback引用通告: 44548

 119. Pingback引用通告: 44549

 120. Pingback引用通告: hod-korolevy-2020

 121. Pingback引用通告: HD

 122. Pingback引用通告: 158444

 123. Pingback引用通告: groznyy-serial-2020

 124. Pingback引用通告: 38QvPmk

 125. Pingback引用通告: bitly.com/doctor-strange-hd

 126. Pingback引用通告: bitly.com/eternals-online

 127. Pingback引用通告: bitly.com/maior-grom

 128. Pingback引用通告: matrica-film

 129. Pingback引用通告: dzhonuikfilm4

 130. Pingback引用通告: bitly.com/batman20212022

 131. Pingback引用通告: bitly.com/venom-2-smotret-onlajn

 132. Pingback引用通告: bitly.com/nevremyaumirat

 133. Pingback引用通告: bitly.com/kingsmankingsman

 134. Pingback引用通告: bitly.com/3zaklyatie3

 135. Pingback引用通告: bitly.com/1dreykfilm

 136. Pingback引用通告: bitly.com/topgunmavericktopgun

 137. Pingback引用通告: bitly.com/flash2022

 138. Pingback引用通告: bitly.com/fantasticheskietvari3

 139. Pingback引用通告: bitly.com/wonderwoman1984hd

 140. Pingback引用通告: 1444

 141. Pingback引用通告: cleantalkorg2.ru

 142. Pingback引用通告: 232dfsad

 143. Pingback引用通告: cleantalkorg2.ru/sitemap.xml

 144. Pingback引用通告: join vk

 145. Pingback引用通告: vk login

 146. Pingback引用通告: svaty—7—sezon

 147. Pingback引用通告: svaty 7 sezon

 148. Pingback引用通告: svaty 7

 149. Pingback引用通告: tik tok

 150. Pingback引用通告: 666

 151. Pingback引用通告: The Revenant

 152. Pingback引用通告: 00-tv.com

 153. Pingback引用通告: 2021

 154. Pingback引用通告: D4

 155. Pingback引用通告: 777

 156. Pingback引用通告: link

 157. Pingback引用通告: 4569987

 158. Pingback引用通告: news news news

 159. Pingback引用通告: psy

 160. Pingback引用通告: psy2022

 161. Pingback引用通告: projectio-freid

 162. Pingback引用通告: kinoteatrzarya.ru

 163. Pingback引用通告: topvideos

 164. Pingback引用通告: afisha-kinoteatrov.ru

 165. Pingback引用通告: Ukrainskie-serialy

 166. Pingback引用通告: site

 167. Pingback引用通告: top

 168. Pingback引用通告: soderzhanki-3-sezon-2021.online

评论已关闭。