Delphi读取Android设备联系人.DelphiXE6中编译通过

和某牛讨论Delphi读Android联系人.写了如下代码

uses
 FMX.Helpers.Android,
 Androidapi.JNI.JavaTypes, Androidapi.JNI.GraphicsContentViewText,
 FMX.Platform.Android, Androidapi.JNIBridge, Androidapi.JNI.Provider,
 Androidapi.Helpers;

procedure QueryContact(AName: string; AList: TStrings);
var
 cursorContactsPhone: JCursor;
 selection: string;
 projection: TJavaObjectArray<JString>;
 FieldIndex: Integer;
begin
 if AList <> nil then
  AList.Clear;
 projection := nil;
 if AName.Length > 0 then
 begin
  projection := TJavaObjectArray<JString>.Create(1);
  projection.Items[0] := TJContacts_PeopleColumns.JavaClass.DISPLAY_NAME;
  selection := JStringToString(TJContacts_PeopleColumns.JavaClass.DISPLAY_NAME)+' LIKE "%' + AName + '%"';
 end;

 //select projection from 联系人数据库 where selection
 cursorContactsPhone := SharedActivity.getContentResolver.query
  (TJCommonDataKinds_Phone.JavaClass.CONTENT_URI,
  projection {要查询的字段名,nil的全部},
  StringToJString(selection){Where条件},
  nil { 这里是Where语句的条件参数们,我上面图方便,写死在Where条件中了,没使用参数 } , nil);
 if AList <> nil then
  while (cursorContactsPhone.moveToNext) do
  begin
   //获取字段的ColumnIndex
   FieldIndex := cursorContactsPhone.getColumnIndex
    (TJContacts_PeopleColumns.JavaClass.DISPLAY_NAME);
   //读字段内容
   AList.Add(JStringToString(cursorContactsPhone.getString(FieldIndex)));
  end;
 cursorContactsPhone.close;
end;

procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
var
 s: TStrings;
begin
 s := TStringList.Create;
 QueryContact('王', s); //查询姓王的人
 ShowMessage(s.Text);
 s.Free;
end;

我是个懒人,不想再深究了.
对了,别忘了Android有权限,加上读取联系人的权限

此条目发表在Delphi, 未分类分类目录,贴了, , , 标签。将固定链接加入收藏夹。

Delphi读取Android设备联系人.DelphiXE6中编译通过》有155条回应

 1. 匿名说:

  大牛出个论文不容易啊,顶

 2. Pingback引用通告: Delphi读取Android设备联系人 - 印象派

 3. zg说:

  好,赞!

 4. Pingback引用通告: 2020-2020-2020

 5. Pingback引用通告: wwin-tv.com

 6. Pingback引用通告: hs;br

 7. Pingback引用通告: tureckie_serialy_na_russkom_jazyke

 8. Pingback引用通告: tureckie_serialy

 9. Pingback引用通告: +1+

 10. Pingback引用通告: æóêè+2+ñåðèÿ

 11. Pingback引用通告: Ñìîòðåòü ñåðèàëû îíëàéí âñå ñåðèè ïîäðÿä

 12. Pingback引用通告: Ñìîòðåòü âñå ñåðèè ïîäðÿä

 13. Pingback引用通告: watch

 14. Pingback引用通告: ++++++

 15. Pingback引用通告: HD-720

 16. Pingback引用通告: guardians+of+the+galaxy+2

 17. Pingback引用通告: strong woman do bong soon

 18. Pingback引用通告: my id is gangnam beauty

 19. Pingback引用通告: 2020

 20. Pingback引用通告: kpop+star+season+6+ep+9

 21. Pingback引用通告: Video

 22. Pingback引用通告: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 23. Pingback引用通告: Watch TV Shows

 24. Pingback引用通告: Kinokrad 2019 Kinokrad Hd

 25. Pingback引用通告: serial 1

 26. Pingback引用通告: serial

 27. Pingback引用通告: youtube2019.ru

 28. Pingback引用通告: lostfilmtv net

 29. Pingback引用通告: movies

 30. Pingback引用通告: trustedmdstorefy.com

 31. Pingback引用通告: Êîíñóëüòàöèÿ ïñèõîëîãà

 32. Pingback引用通告: topedstoreusa.com

 33. Pingback引用通告: hqcialismht.com

 34. Pingback引用通告: viagramdtrustser.com

 35. Pingback引用通告: Evil-Season-2

 36. Pingback引用通告: 1plus1tv

 37. Pingback引用通告: #1plus1

 38. Pingback引用通告: Watch Movies Online

 39. Pingback引用通告: Film 2020

 40. Pingback引用通告: human design

 41. Pingback引用通告: DSmlka

 42. Pingback引用通告: viagra

 43. Pingback引用通告: viagra online

 44. Pingback引用通告: +

 45. Pingback引用通告: ¯jak Son³k

 46. Pingback引用通告: astrolog

 47. Pingback引用通告: film-kalashnikov-watch

 48. Pingback引用通告: generic cialis

 49. Pingback引用通告: cialis 20mg

 50. Pingback引用通告: kinoxaxru.ru

 51. Pingback引用通告: pobachennya u vegas

 52. Pingback引用通告: strelcov 2020

 53. Pingback引用通告: film t-34

 54. Pingback引用通告: online pharmacy

 55. Pingback引用通告: canadian pharmacy

 56. Pingback引用通告: Beograd film 2020

 57. Pingback引用通告: psiholog

 58. Pingback引用通告: psixolog

 59. Pingback引用通告: psyhelp_on_line

 60. Pingback引用通告: coronavirus

 61. Pingback引用通告: PSYCHOSOCIAL

 62. Pingback引用通告: rasstanovka hellinger

 63. Pingback引用通告: Cherekasi film 2020

 64. Pingback引用通告: film doktor_liza

 65. Pingback引用通告: djoker film

 66. Pingback引用通告: t.me/psyhell

 67. Pingback引用通告: Ïñèõîëîã îíëàéí

 68. Pingback引用通告: bitly.com

 69. Pingback引用通告: viagra 100mg

 70. Pingback引用通告: viagra price

 71. Pingback引用通告: viagra generic

 72. Pingback引用通告: viagra coupon

 73. Pingback引用通告: cheap viagra

 74. Pingback引用通告: cialis

 75. Pingback引用通告: cialis coupon

 76. Pingback引用通告: canadian pharmacy cialis

 77. Pingback引用通告: cialis 5mg

 78. Pingback引用通告: rlowcostmd.com

 79. Pingback引用通告: bitly

 80. Pingback引用通告: movies-tekstmovies-tekst

 81. Pingback引用通告: Zemlyane 2005 smotret onlajn

 82. Pingback引用通告: smotret onlajn v horoshem kachestve hd

 83. Pingback引用通告: gusmeasu.com

 84. Pingback引用通告: movies-unhinged-film

 85. Pingback引用通告: malenkie-zhenshhiny-2020

 86. Pingback引用通告: dom 2

 87. Pingback引用通告: zoom-psykholog

 88. Pingback引用通告: zoom-viber-skype

 89. Pingback引用通告: Vratar Galaktiki Film, 2020

 90. Pingback引用通告: Vratar

 91. Pingback引用通告: Cherkassy 2020

 92. Pingback引用通告: chernobyl-hbo-2019-1-sezon

 93. Pingback引用通告: moskva-psiholog

 94. Pingback引用通告: batmanapollo.ru

 95. Pingback引用通告: 323

 96. Pingback引用通告: 525

 97. Pingback引用通告: dom2-ru

 98. Pingback引用通告: Tenet Online

 99. Pingback引用通告: psy psy psy psy

 100. Pingback引用通告: krsmi.ru

 101. Pingback引用通告: like-v.ru

 102. Pingback引用通告: CFOSPUK

 103. Pingback引用通告: MAMprEj

 104. Pingback引用通告: batmanapollo

 105. Pingback引用通告: tsoy

 106. Pingback引用通告: 44548

 107. Pingback引用通告: 44549

 108. Pingback引用通告: hod-korolevy-2020

 109. Pingback引用通告: HD

 110. Pingback引用通告: 158444

 111. Pingback引用通告: groznyy-serial-2020

 112. Pingback引用通告: 38QvPmk

 113. Pingback引用通告: bitly.com/eternals-online

 114. Pingback引用通告: bitly.com/maior-grom

 115. Pingback引用通告: matrica-film

 116. Pingback引用通告: dzhonuikfilm4

 117. Pingback引用通告: bitly.com/batman20212022

 118. Pingback引用通告: bitly.com/venom-2-smotret-onlajn

 119. Pingback引用通告: bitly.com/nevremyaumirat

 120. Pingback引用通告: bitly.com/kingsmankingsman

 121. Pingback引用通告: bitly.com/3zaklyatie3

 122. Pingback引用通告: bitly.com/1dreykfilm

 123. Pingback引用通告: bitly.com/topgunmavericktopgun

 124. Pingback引用通告: bitly.com/flash2022

 125. Pingback引用通告: bitly.com/fantasticheskietvari3

 126. Pingback引用通告: bitly.com/wonderwoman1984hd

 127. Pingback引用通告: 1444

 128. Pingback引用通告: cleantalkorg2.ru

 129. Pingback引用通告: 232dfsad

 130. Pingback引用通告: cleantalkorg2.ru/sitemap.xml

 131. Pingback引用通告: join vk

 132. Pingback引用通告: vk login

 133. Pingback引用通告: svaty—7—sezon

 134. Pingback引用通告: svaty 7 sezon

 135. Pingback引用通告: svaty 7

 136. Pingback引用通告: tik tok

 137. Pingback引用通告: 666

 138. Pingback引用通告: The Revenant

 139. Pingback引用通告: 00-tv.com

 140. Pingback引用通告: 2021

 141. Pingback引用通告: D4

 142. Pingback引用通告: 777

 143. Pingback引用通告: link

 144. Pingback引用通告: 4569987

 145. Pingback引用通告: news news news

 146. Pingback引用通告: psy

 147. Pingback引用通告: psy2022

 148. Pingback引用通告: projectio-freid

 149. Pingback引用通告: kinoteatrzarya.ru

 150. Pingback引用通告: topvideos

 151. Pingback引用通告: afisha-kinoteatrov.ru

 152. Pingback引用通告: Ukrainskie-serialy

 153. Pingback引用通告: site

 154. Pingback引用通告: top

 155. Pingback引用通告: soderzhanki-3-sezon-2021.online

评论已关闭。